Om klinikken

Vi er her for patienternes skyld, og vi lægger vægt på høj tilgængelighed og korte ventetider, men med fokus på omsorgen for de sygeste af vores patienter – ofte i samarbejde med andre sundhedspersoner. Fagligheden er i centrum, og vi bestræber os på at fungere som et team, der leverer den bedst mulige indsats for patienterne. Nøgleordene er klar ledelse, uddelegering af ansvarsområder og simple arbejdsgange. Vi er troværdige og ansvarlige både overfor hinanden og overfor patienterne, og aftaler om besøg eller opringninger bliver overholdt. I den daglige arbejdstilrettelæggelse har vi blik for samarbejdsparternes behov og kollegernes trivsel og funktion, og vi anerkender hinandens indsats. Klinikken er således præget af en høj grad af engagement og arbejdsglæde. 

 

Det gule sundhedskort:
Generelt gælder at sygesikringen betaler for klinikkens ydelser mod at patienten har præsteret en elektronisk underskrift med sit gule sundhedskort – dette skal derfor medbringes. 

 
Konsultationslængde:
Der er afsat op til 15 minutter til en konsultation, inkl. papirarbejde. Tidsbegrænsningen bedes respekteret dels af hensyn til andre patienter dels af hensyn til praksis alm. drift, idet sygesikringens konsultationsbetaling svarer til den afsatte tid.

Kronisk sygdom:
Lægeklinikken fokuserer stærkt på forebyggelse, herunder forebyggelse af komplikationer til kronisk sygdom. I denne forbindelse tilbydes sukkersygepatienter, hjertepatienter, patienter med kronisk lungesygdom m. fl. 3-4 kontroller pr. år - nogle ved læge, nogle ved klinikkens sygeplejerske. Kontrollen er, såfremt der indgår blodprøvesvar, lungefunktionsundersøgelse eller andre tidskrævende undersøgelser delt i to besøg med ca. en uges mellemrum. Årsagen til denne opdeling er bl.a. at sikre svar på prøverne til selve konsultationen, så det bedste beslutningsgrundlag forefindes.
Rygere over 35 år med symptomer i form af fx hoste, kan bestille tid til lungefunktionsundersøgelse hos sygeplejerske. Der er mulighed for at blive tilbudt rygestopkurser ved kommunen.


Akut sygdom:
Lægeklinikken kan i hele åbningstiden kontaktes ved akut uopsættelig sygdom. Hvis telefonen er lukket henviser telefonsvarer til akutnummeret 2989 4898. Endvidere henvises til muligheden for e-mailkonsultationer døgnet rundt, som vil blive besvaret hurtigst muligt, og senest efter 3 hverdage.


Undersøgelser lægeklinikken bl.a. udfører:
Blodprøvetagning.
EKG – elektrisk hjerte diagram
Hjemmeblodtryk (instruktion og udlåning af app.)
Lungefunktionsundersøgelse dels ved alm. peakflow, dels ved avanceret spirometri.
Urindyrkning.
Hudbiopsier (hudprøver til mikroskopisk undersøgelse).

Om rejsevaccinationer:
Man skal sikre sig at grundvaccinationen mod difteri og stivkrampe (tetanus) stadig er gældende, i modsat fald skal der bestilles revaccination. Herudover er der ofte behov for vaccination mod smitsom leverbetændelse (hepatit A). Yderligere vaccinationer kan være ”nødvendige” afhængig af rejsemål, varighed af rejsen og indkvarteringsforhold, god hjælp til beslutning om vaccination fås på www.vaccination.dk. Vi anbefaler du tager kontakt til Danske Lægers Vaccinations Service, på tlf.: 7799 7799, eller på sikkerrejse.dk.